Ogólne

 • do góry Jak wygląda procedura rejestracji w Programie Partnerskim?

  Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować warunki regulaminu.

  Następnie w zakładce Moje strony należy podać adres strony, na której chcesz umieścić reklamę i zaczekać kilka dni na jej zweryfikowanie.

  Jeżeli zgłosiłeś więcej niż jedną stronę WWW z których przynajmniej jedna będzie spełniała wymogi Programu Partnerskiego to uzyskasz pozytywną akceptacje, jednak reklamy będziesz mógł umieszczać jedynie na tych stronach które spełniają wymogi Regulaminu.

 • do góry Posiadam więcej niż jeden seriwis WWW, jak moge go dodać do Programu Partnerskiego?

  1. Wejdź w Moje Konto > Moje strony
  2. Wpisz adres URL strony w której chcesz umieszczać reklamy
 • do góry Skąd będę wiedzieć na których serwisach będę mógł umieszczać reklamy?

  1. Wejdź w Moje Konto > Moje strony.
  2. Wszystkie zgłoszone przez Ciebie strony przejdą weryfikacje
  3. Reklamy możesz umieszczać tylko na stronach z listy zaakceptowanych
 • do góry Jak wygląda struktura wynagrodzenia w Programie Partnerskim?

  Każdy klient, który w ciągu 30 dni od kliknięcia na banner dokona poprawnej rejestracji w serwisie należącego do Programu Partnerskiego jest przypisany jako Twój klient, pod warunkiem, że w okresie 30 dni pomiędzy odwiedzinami (ustawieniem pliku ‘cookie’), a rejestracją użytkownik nie odwiedzi innego serwisu WWW współpracującego z SYMETRIĄ w ramach Programu Partnerskiego.

  Przez cały okres współpracy z Programem Partnerskim będziesz otrzymywać prowizje za dokonane zakupy usług w serwisie w którym się zarejestrował.

 • do góry Jaki dokument powinienem wystawić - rachunek czy fakturę?

  Jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT i masz możliwość wystawiania faktur VAT, wystawiasz fakturę VAT.Jeśli nie odprowadzasz VAT (np. w wyniku zwolnienia podmiotowego), wystawiasz rachunek.
 • do góry Jakie dokumenty powinienem przesłać po rejestracji?

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wraz z pierwszą fakturą, bądź rachunkiem, prześlij:

  • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • odpis zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
  • potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług (druk VAT-5)- w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT

  Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, wraz z pierwszym rachunkiem, bądź fakturą, prześlij:

  • oświadczenie, że nie jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.

 • do góry Czy muszę wysyłać fakturę/rachunek co miesiąc?

  Nie ma takiej konieczności. Fakturę lub rachunek możesz wystawić gdy saldo środków zgromadzonych na Twoim koncie wyniesie co najmniej 100,00 złotych netto.

  Pamiętaj, aby fakturę/rachunek wystawiać na miesiąc w którym dokonujesz wypłaty środków.

 • do góry Czy będę mógł przygotować własny banner?

  Tak. Zachęcamy każdego kreatywnego Partnera do tworzenia własnych bannery i nadsyłania ich do Programu Partnerskiego. Banner może być wykonany w formacie gif lub swf., a maksymalny rozmiar nie może przekraczać 30kB. Nadesłany banner musi zostać zaakceptowany przez Moderatora serwisu.

 • do góry Ile bannerów mogę zamieścić na stronie?

  Na każdej stronie nie powinno być więcej niż jeden banner danego serwisu należącego do Programu Partnerskiego.

 • do góry Czy mogę zgłosić do Programu swój blog lub swoje forum?

  Tak. Blogi, fora, grupy dyskusyjne, itp. też mogą być zgłaszane. Podlegaja takiemu samemu procesowi weryfikacji jak serwis WWW.

 • do góry Kiedy naliczone zostanie wynagrodzenie ?

  Wynagrodzenie jest naliczane automatycznie od momentu w którym pieniądze klienta zostają przelane na konto danego serwisu należącego do Programu Partnerskiego.